Verspreiding

Wilt u ons helpen om de brochures 'Ben ik wel uitverkoren?' te verspreiden? Hieronder een aantal suggesties:

 • U kunt de brochures doorgeven aan of versturen naar familieleden, collega's of bekenden die worstelen met de uitverkiezing en met geloofszekerheid.
 • Je kunt de brochures neerleggen op de boekentafel bij jongerenavonden.
 • U kunt de brochures neerleggen bij zangavonden of andere bijeenkomsten waar mensen komen die worstelen met de uitverkiezing en met geloofszekerheid.
 • U kunt de brochures doorgeven op uw mannen- of vrouwenvereniging, de jeugdvereniging of koor.
 • U kunt de brochures neerleggen op de boekentafel bij conferenties, mannendagen of vrouwendagen.
 • U kunt de brochures op een verkoping, rommelmarkt of braderie geven aan bezoekers die tot de doelgroep van dit project behoren.
 • U kunt de brochures neerleggen bij christelijke psychologenpraktijken of andere hulpverleningsinstanties.
 • U kunt de brochures neerleggen in de wachtkamer van dokterspraktijken, praktijken voor fysiotherapie, tandartspraktijken en in ziekenhuizen.
 • U kunt de brochures verspreiden of neerleggen bij verzorgingshuizen en verpleeghuizen (misschien ook een een aantal vergrote versies op A4-formaat).
 • U kunt de brochures neerleggen bij christelijke campings en hotels.
 • U kunt de brochures gebruiken op een jeugd-, mannen- of vrouwenvereniging voor Bijbelstudie.
 • U kunt de brochures gebruiken bij evangelisatieacties of doorgeven aan evangelisten of evangelisatie stichtingen.
 • Je kunt de brochures doorgeven aan medeleerlingen of docenten die worstelen met de uitverkiezing en geloofszekerheid.
 • Je kunt een spreekbeurt houden over de uitverkiezing en geloofszekerheid en daarbij de brochures uitdelen aan je klasgenoten.
 • Je kunt een Bijbelstudie houden over de uitverkiezing en geloofszekerheid op de jeugdvereniging of op vakantiekamp en daarbij de brochures uitdelen.
 • U kunt deze website doorgeven aan anderen via e-mail of via sociale media, zoals Weblogs, Instagram, Whats app, Facebook, Linkedin, Twitter e.d.

Wel graag vooraf toestemming vragen van de organisatie of eigenaars van de plaatsen waar u de brochures neerlegt of uitdeelt.
Als u de brochures in brievenbussen doet, wilt u dan a.u.b. geen brochures doen in brievenbussen met JA/NEE sticker of NEE/NEE sticker op de brievenbus?
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Verspreiding in verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Toen we de afgelopen jaren vanwege Covid 19 de brochures niet konden verspreiden op gezinsbeurzen, hebben we gebeden om nieuwe mogelijkheden om de brochures te verspreiden onder onze doelgroep. We ervoeren dat de Heere in ons hart gelegd heeft om speciaal de oudere mensen te bereiken. De Heere gaf ook bewogenheid voor deze mensen. Juist de oudere mensen worstelen vaak met de uitverkiezing en geloofszekerheid. Deze mensen kunnen we niet bereiken via gezinsbeurzen of via onze website. Menselijk gezien leven deze mensen ook niet lang meer.  Bovendien hebben deze mensen vaak tijd om de brochures te lezen. Allemaal redenen om de brochures juist onder de oudere mensen te verspreiden. Wat zou het voor deze mensen een troost zijn als ze persoonlijk zeker zouden mogen weten: het beste komt nog! (zoals ook staat in Romeinen 8:18,  2 Korinthe 5:1 t/m 8 en Filippenzen 1:21,23).

Met liefde hebben we de afgelopen tijd tienduizenden brochures verspreid onder oudere mensen in het Biblebelt gebied. We ervaren dat we hieraan prioriteit moeten geven en we willen hier de komende tijd graag mee doorgaan.

Als u mee wilt helpen om de brochures te verspreiden in verzorgingshuizen en verpleeghuizen of in bepaalde dorpen, laat u het ons dan a.u.b. weten. 

Verspreidingsactie Biblebelt

Eind maart- begin april 2014 zijn er jongerenedities 'Ben ik wel uitverkoren?' huis-aan-huis verspreid in tientallen dorpen in het Biblebelt gebied (dorpen in Zeeland, Noord Brabant, Zuid Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en op Urk). Voor de huis-aan-huis-verspreiding van de brochures hebben we een aantal dorpen geselecteerd waar veel mensen wonen die tot de doelgroep van deze missie behoren.

De Heere heeft deze verspreidingsactie begin januari 2014 in ons hart gelegd. Als bevestiging gaf de Heere God de volgende Bijbelteksten: “Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders. En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in dengenen, die zalig worden, en in dengenen, die verloren gaan; Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.”(1 Korinthe 16:9, 2 Korinthe 2:14 t/m 17).

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.