Contact

U kunt contact opnemen met ons vidit mailadres.

Voor inhoudelijke vragen over de Bijbelstudie versie kunt u mailen naar dit mailadres.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van de jongereneditie, dan kun je een mailtje te sturen naar dit mailadres.

 

AVG wetgeving 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wetgeving van kracht gegaan. Het doel hiervan is een betere bescherming van persoonsgegevens. Dit is ook van toepassing op het versturen van de nieuwsbrieven met gebedspunten van dit project.

Net als voorheen zullen we uiteraard zorgvuldig omgaan met uw gegevens, maar voor alle volledigheid hierbij onze privacyverklaring

Privacy verklaring

Team Ben ik wel uitverkoren behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

  1. Uw persoonlijke gegevens beschermen we.
  2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken.
  4. Uw persoonlijke gegevens delen we niet met derden.

Naam en adresgegevens
Uw naam wordt opgeslagen zodat we weten naar wie we de nieuwsbrief met gebedspunten kunnen sturen. Adressen of telefoonnummers slaan we niet op.

E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om u via de nieuwsbrief met gebedspunten op de hoogte te houden van dit project. Onderaan de brief staat altijd de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Grondslag voor verwerken gegevens
We verwerken uw gegevens omdat u heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens zolang onze nieuwsbrief naar u wordt verzonden. Als u heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan verwijderen we uw gegevens.

Cookies
We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn om de website te laten werken. Er worden geen cookies van onszelf of van derden geplaatst om het surfgedrag van bezoekers te analyseren.

Anonieme bezoekersgegevens
Via statistieken kunnen we via ongepersonaliseerde gegevens alleen zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s bezocht worden, maar niet wie de website bezoeken.

Waarom bewaren we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrieven met gebedspunten te mailen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We zullen uw gegevens ook nooit doorgeven aan derden. 

Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is. Al onze wachtwoorden zijn sterk, uniek, op een veilige wijze gegenereerd en worden versleuteld opgeslagen. De nieuwsbrieven worden BCC verzonden, zodat uw e-mailadres niet zichtbaar is voor anderen.

Het delen van uw gegevens met derde partijen
We delen uw gegevens nooit met derden.

Uw privacyrechten
Als gebruiker van onze website en ontvanger van onze mailings heeft u privacyrechten tot uw beschikking. Zo kunt u ons vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Indien u nog vragen heeft over het privacybeleid van het project ‘Ben ik wel uitverkoren?’, dan kunt u contact met ons opnemen via dit mailadres.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen.

 

 

 

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.