7. Ja maar, alleen de Heilige Geest kan iemand toch bekeren?

In Johannes 3 is de Heere Jezus in gesprek met de farizeeër Nicodémus en Hij zegt:

  •  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan (Johannes 3:5).

Hier maakt de Heere Jezus duidelijk dat iemand alleen wedergeboren (of bekeerd) kan worden door de Heilige Geest. Het initiatief voor de redding van de mens komt bij God vandaan (Johannes 6:44 en 1 Johannes 4:19).

Waarom kan iemand alleen door de Heilige Geest wedergeboren worden?

De Bijbel maakt ook duidelijk waarom iemand alleen wedergeboren kan worden door de Heilige Geest. Voordat iemand wedergeboren wordt is hij of zij namelijk geestelijk dood en een dode kan niets doen. Deze situatie wordt ook wel "de doodstaat van een mens” genoemd. Daarnaast willen mensen van nature (zoals ze geboren zijn) God ook helemaal niet zoeken en dienen. Als jij God zoekt, dan heeft de Heere God door de Heilige Geest dat zoeken in jou gewerkt. Als iemand tot geloof komt, zich bekeert, is dat gewerkt door de Heilige Geest.

Hoe werkt de Heilige Geest?

Hoe de Heilige Geest precies werkt, weet niemand. God is soeverein en hoe Hij werkt is bij elk mens anders. Zo kwam Paulus heel anders tot bekering dan Timotheüs. En bij de stokbewaarder ging het weer op een andere manier. Ze kwamen allemaal tot geloof op een verschillende manier, maar wel door dezelfde Heilige Geest. De Heere Jezus vergelijkt het werk van de Geest met de wind. Je merkt dat de wind er is, want bladeren van de bomen bewegen en wolken drijven over, maar je weet niet waar de wind vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de Heilige Geest worden we ons ervan bewust dat we naar God terug moeten keren (Johannes 16:8). Hij werkt in mensen, Hij maakt hen verlangend naar de Heere Jezus. Mensen komen in beweging en gaan veranderen, maar de manier waarop Hij dat doet is voor ons verborgen.

En wat moet ik dan doen?

Als iemand alleen wedergeboren kan worden door de Heilige Geest, betekent dit dan dat je met je armen over elkaar kunt blijven zitten en lekker van de wereld kunt genieten totdat de Heilige Geest in jou gaat werken? Of kun je zeggen: “Als ik bekeerd moet worden, gebeurt het toch wel”? Absoluut niet! Juist in het gesprek met Nicodémus laat de Heere Jezus zien dat Hij wil dat we in Hem geloven. Als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Maar wie in de Heere Jezus gelooft en op Hem vertrouwt, zal eeuwig leven hebben.

 

Om over na te denken
Lees Johannes 3:14-18 en vul bij “een iegelijk” je eigen naam eens in...


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.