9. Wat is genade nu precies?

In de vorige hoofdstukken ging het over datgene wat God van ons vraagt: geloof en bekering. Toch maakt de Bijbel heel duidelijk dat we alleen uit genade zalig kunnen worden.

  • Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme (Efeze 2:8 en 9).

Genade ontvangen, betekent twee dingen:

  1. Je krijgt iets niet wat je wel hebt verdiend: eeuwigdurende straf.
  2. Je krijgt iets wel wat je niet hebt verdiend: je ontvangt vergeving van je zonden, je wordt een kind van God en je ontvangt eeuwig leven.

"Uit genade" betekent eigenlijk: helemaal gratis en voor niets! Wij vinden het heel moeilijk om genade van God te ontvangen. Dat komt omdat je in het dagelijks leven niet zomaar iets krijgt. Je moet hard werken om geld te verdienen en je moet goed presteren om hogerop te komen, bijvoorbeeld in een bedrijf.

Bij God is het echter heel anders. Je kunt voor je zaligheid en je redding helemaal niets doen. Sommige mensen denken: "Als ik maar veel bid, dan heb ik wel recht op genade." Anderen denken: "Als ik maar veel huil over mijn zonden, dan heb ik wel recht op genade." Er zijn zelfs mensen die denken dat zij door veel naar de kerk te gaan of door vroom te leven meer recht hebben op Gods genade dan een ander. Dit alles is echter onjuist. Natuurlijk is het goed om naar de kerk te gaan, maar je kunt er niets mee verdienen. En natuurlijk is het goed om verdriet over je zonden te hebben, maar dat is geen enkele grond voor jouw redding.

Waarom kunnen wij niets voor onze zaligheid doen?

Omdat het niet kan en omdat het niet hoeft:

  • Het kan niet omdat we als mens nooit de straf kunnen dragen die we verdiend hebben en omdat we nooit vanuit onszelf bij God terug kunnen komen.
  • Het hoeft ook niet omdat de Heere Jezus de straf voor de zonde betaald heeft aan het kruis. Alles wat nodig is voor onze redding heeft de Heere Jezus aan het kruis volbracht.

 

Om over na te denken
Lees Romeinen 3:24. Wat betekent de uitspraak:  "Genade: gratis, maar niet goedkoop"?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.