8. Maar ik kan mijzelf toch niet bekeren, dat moet God doen!

Misschien denk jij: "Ik kan mijzelf niet bekeren, dat moet God doen." Het lijkt alsof je gelijk hebt, maar toch vraagt God om je te bekeren. Hoe zit dat dan?

Een belangrijke regel uit de Bijbel is deze: als God iets van ons vraagt, dan geeft Hij ook de kracht om dat te doen, anders zou Hij het niet vragen.God vraagt ons te doen wat wij kunnen en wat wij zelf niet kunnen, dat doet Hij.  Hieronder twee Bijbelse voorbeelden daarvan:

1. De verlamde man in Bethesda (Johannes 5:1-9)

In Bethesda lag een man die 38 jaar verlamd was. De Heere Jezus kwam op een dag bij hem staan en zei: "Sta op, neem uw beddeken op en wandel." Was dat niet wreed, om tegen een verlamde te zeggen dat hij op moet staan? Dat kon hij namelijk niet. Toch gebeurde het. De man stond op en pakte zijn bed. Hoe kon dat nou? Omdat Jezus het zei. En als Hij iets zegt, dan kan het, ook al lijkt het onmogelijk.

2. Lazarus (Johannes 11:1-44)

Lazarus was gestorven. Hij had al 3 dagen in het graf gelegen. Hij kon niets meer. Jezus zei echter tegen hem: "Lazarus, kom uit!" Was het niet vreemd om tegen een overleden iemand te zeggen: "Kom uit"? Lazarus kon toch helemaal niet lopen? Toch gebeurde het. Hoe kon dat nu? Omdat Jezus het zei. En als Hij iets zegt, dan
kan het, ook al lijkt het onmogelijk.

Zo is het ook met de opdracht die God jou geeft. Als Hij zegt: "Bekeert u, en gelooft het Evangelie", dan kan het omdat Hij het zegt, want op hetzelfde moment wil Hij jou daarbij helpen en jou daarvoor de kracht geven.Je mag Hem ook om hulp bidden: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongelovigheid te hulp" ( Markus 9:24b).

Nog iets om dit duidelijk te maken: wij weten allemaal dat we zonder God niets kunnen doen. Je kunt niet ademhalen, je kunt niet werken, je kunt niet eens je hand op tillen. God geeft ons echter de opdracht om te leven, te werken en om onze handen te gebruiken. Toch is er niemand die ’s morgens als hij of zij wakker wordt en naar school toe moet, zegt: "Ik kan zelf niet naar school, God moet mij daar brengen." Nee, natuurlijk niet. Je staat op, je eet en je gaat naar school. Jij doet dat, maar God geeft jou daar de kracht voor.

Zo is het ook met de bekering. De Heere God vraagt van jou om je te bekeren, maar zonder Zijn kracht kan het nooit. Daarom zal elk kind van God zeggen dat het God was die hem of haar gered heeft.

 

Om over na te denken
Lees Mattheüs 19:25,26. Wat betekenen deze Bijbelverzen voor jou?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.