6. En wat is bekering dan?

In de Bijbel staat niet alleen dat we moeten geloven, maar ook dat we ons moeten bekeren. Toen de Heere Jezus begon met preken, zei Hij:

  • Bekeert u en gelooft het Evangelie (Markus 1:15b).

De opdracht "bekeert u" komt meer dan 100 keer voor in de Bijbel. Er staat niet in de Bijbel dat we moeten afwachten totdat de Heere God ons bekeert. Nee, het is een actieve oproep om ons te bekeren. Maar wat betekent het als God tegen ons zegt: "Bekeert u"? Je krijgt berouw over je zonden, je keert je hiervan af en je keert naar God terug. Je gaat anders denken, je gaat anders doen en je gaat je verkeerde dingen belijden.Je wilt niet meer voor jezelf leven, maar je probeert elke dag op God gericht te zijn en Hem te dienen en te volgen.

1. Je gaat anders denken

Je bekeren betekent dat je anders gaat denken over God en over jezelf. Het gaat er niet meer om hoe jij de dingen ziet, maar hoe God de dingen ziet.

 2. Je gaat anders doen

Je bekeren betekent ook dat je anders gaat doen. Je draait 180 graden om, net als een peloton soldaten dat ineens omdraait en terugmarcheert. Eerst liep je bij God vandaan, nu keer je de wereld en de zonde de rug toe, je gaat naar Hem toe en je wilt Zijn wil doen. Om wat voorbeelden te noemen: eerst vond je het niet erg om je ouders te bedriegen, over anderen te roddelen of je klasgenoot te pesten, maar nu wil je dat niet meer. Je probeert nu eerlijk te zijn en anderen te helpen. 

 

3. Je gaat je verkeerde dingen belijden

Je krijgt berouw over je zonden en probeert hiermee te breken. Je gaat de verkeerde dingen die je gedaan hebt eerlijk en concreet vertellen tegen God en als dat nodig is ook tegen je naaste. De Bijbel noemt dit: "belijden". Maar als jij je zonden aan God belijdt en vergeving hierover vraagt, dan vergeeft de Heere God ze meteen:

  • Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9).

Om over na te denken
Welke concrete zonden moet jij nog aan God (en je naaste) belijden? Bijvoorbeeld:

-ongeloof -pesten -vloeken -(porno)verslaving
-roddel -brutaal zijn -oneerlijkheid -ongehoorzaamheid
-liegen -diefstal -occulte spelletjes -andere zonden

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.