5. Wil God eigenlijk wel dat ik gered word?

Wie in de Heere Jezus gelooft, zal voor eeuwig behouden worden. Maar wil God echt dat iedereen, dus ook jij, gered wordt? Of zou God willen dat er alleen maar een paar mensen gered worden? Er staan twee teksten in de Bijbel die daar precies over gaan:

  • God, onze Zaligmaker; Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen (1 Timotheüs 2:3b en 4).
  • De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

God wil dat alle mensen zalig worden

Er staat in deze Bijbelteksten heel duidelijk dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. De Heere wil niets liever dan dat iedereen tot bekering komt en dat niemand verloren gaat. Lees ook maar wat God zegt in Ezechiël 18:23 en 32. God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar wel in zijn of haar bekering. De Heere is dan genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid (2 Kronieken 30:9b, Joël 2:13b). God wil zelfs niet dat enigen verloren gaan. God ziet al die miljarden mensen die Hij geschapen heeft en het is Zijn diepste verlangen dat ze allemaal zalig worden. Hij heeft dus ook jou heel persoonlijk op het oog. Gods verlangen is dat jij niet verloren gaat, maar dat je voor eeuwig gered wordt.

God wil dat jij voor eeuwig behouden wordt

Misschien denk jij heel diep in je hart: "Ik wil eigenlijk wel bekeerd worden, maar misschien wil God het wel helemaal niet." Uit de twee teksten hierboven blijkt echter dat die gedachte niet klopt. De Heere God wil namelijk wel dat jij zalig wordt.

De duivel probeert altijd om God voor te stellen als Iemand Die niet te vertrouwen is. Daar is hij in het paradijs al mee begonnen. De duivel is een leugenaar en een mensenmoordenaar. Hij probeert er alles aan te doen om te voorkomen dat jij je bekeert en gered wordt. Hij probeert je daarom wijs te maken dat God niet zou willen dat jij zalig wordt. Maar de waarheid is juist andersom: De Heere God heeft juist het beste met ons voor (Jeremia 29:11). Hij wil juist dat niemand verloren gaat. Het is Gods diepste verlangen dat iedereen, dus ook jij, voor eeuwig behouden wordt. De vraag is echter: geloof jij dat God dat?


Om over na te denken
Lees Ezechiël 33:11. Geloof jij diep in je hart dat God wil dat jij gered wordt?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.