3. Als geloven zo belangrijk is, wat is geloven dan?

De Bijbel heeft het heel vaak over geloven. De Heere Jezus zegt bijvoorbeeld:

  • Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven (Johannes 6:47).

Geloven is dus heel belangrijk. Een ander woord voor geloven is: vertrouwen. De vraag is: vertrouw jij op je eigen werken of verdiensten voor je zaligheid of vertrouw je alleen op het offer van de Heere Jezus aan het kruis? 

 

 

de locomotief  : feit (alles wat God in de Bijbel zegt of belooft)

wagon 1          : geloof (ons vertrouwen op God en Zijn Woord)

wagon 2          : gevoel (een gevolg van ons geloof)

De locomotief gaat voorop. Wat God zegt in de Bijbel is een vaststaand feit. Daarna komen pas het geloof en het gevoel. De locomotief kan wel de wagons trekken, maar de wagons kunnen nooit de locomotief trekken. De volgorde is: eerst feit, dan geloof en daarna gevoel. Geloven betekent dat ik erop vertrouw dat de feiten die in Gods Woord staan 100 procent waar zijn, ook al voel ik daar (nog) niets bij. De Bijbel zegt nergens dat iemand tot gevoel komt, maar wel dat iemand tot geloof komt.

Veel mensen wachten jarenlang op een bepaald gevoel. Bijvoorbeeld een gevoel van diepe droefheid over hun zonden, of een gevoel dat de Heere God in hen aan het werk is. Dat kan echter heel gevaarlijk zijn, want ons gevoel bedriegt ons heel vaak. God zegt nergens in de Bijbel dat ik moet voelen dat Hij mij gered heeft of wil redden, maar Hij vraagt van mij dat ik geloof. Geloof ik dat wat God zegt echt waar is? Natuurlijk kan er wel gevoel bij komen. Je kunt een diep gevoel van vrede of van blijdschap hebben. Dit kan soms ook weer weggaan, maar wat in Gods Woord staat, blijft.

 

Om over na te denken
Lees Hebreeën 11:1. Wat staat er in deze tekst over geloof?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.