20. De balans opmaken: wat als jij vandaag sterft?

Waar ga ik naar toe als ik vandaag sterf? Het is goed om eerlijk deze vraag aan jezelf te stellen. Per dag sterven er wereldwijd meer dan 150.000 mensen. Dat is een gigantisch aantal en als de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, zal ook jij op een dag sterven. Nu kun je daar misschien heel bang van worden. Toch is dat niet nodig als je weet dat je de Heere Jezus als je Redder mag kennen. Dan zul je na je dood immers naar de hemel gaan en voor eeuwig bij Hem zijn.

AMERIKA, 10 september 2001 - Op de dag voor de terroristische aanslagen in
Amerika zag een passagier van een American Airlines vlucht dat een stewardess
ijs aan het breken was met een wijnfles. Hij was bezorgd dat de jonge vrouw
zichzelf zou verwonden en vroeg of er geen andere manier was om het ijs te
breken. De stewardess was onder de indruk van zijn bezorgdheid. Na een kort
gesprek nam ze dankbaar een christelijk traktaat van hem aan. Een paar uur
later vertelde ze hem dat dit het zesde traktaat was dat ze in korte tijd had
ontvangen. Ze vroeg: ‘Wat wil God van me?’ De man antwoordde: ‘Uw leven.’
Daarna vertelde hij haar over de noodzaak van vrede met God door Jezus Christus.
Minder dan 24 uur later was de stewardess aan boord van het vliegtuig dat
zich in het World Trade Centre (WTC) boorde en ze stierf.

 

Of de jonge stewardess werkelijk haar leven aan de Heere God heeft gegeven in de laatste uren of minutenvan haar leven weten we niet. De stewardess vermoedde niet dat ze al zo snel zou sterven. Ook jij weet niet wanneer je zult sterven, maar het is belangrijk dat je beseft dat jij ook (onverwachts) kunt sterven, ook als je nog jong bent.

Zoek de Heere voor het te laat is! Hoe jong of oud je ook bent, als je nog niet (zeker) weet dat je gered bent, ga dan niet slapen voordat je het zeker weet!  Nu nodigt de Heere je nog, met open armen: "Kom tot Mij!". Kom dan tot de Heere Jezus en belijd je zonden. Bekeer je tot Hem. Neem Hem in geloof aan als je persoonlijke Redder en Verlosser. Dank de Heere Jezus dat Hij ook voor jouw zonden wilde sterven op het kruis van Golgotha. Stel je vertrouwen op Hem alleen en Hij zal je redden voor eeuwig. De Heere heeft immers Zelf belood:

  • Want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert (2 Kronieken 30:9b). 
  • En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Johannes 6:37b).


Om over na te denken
Weet jij zeker dat je als je sterft naar de hemel gaat? Zo ja, dank de Heere God daarvoor. Als je het antwoord niet (zeker) weet of als het antwoord "nee" is, leef dan niet verder voordat je weet dat ook jij voor eeuwig behouden bent!


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.