17. Kan ik zeker weten of ik uitverkoren ben en eeuwig leven heb?

Geloof jij dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en volg je Hem in je leven? Vertrouw jij op Hem met heel je hart? Dan mag je zeker weten dat je uitverkoren bent en eeuwig leven hebt. Weet je waarom? Omdat Gods Woord dit zegt:

  • En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God (1 Johannes 5:11-13).

Twee gevaren bij het zoeken naar zekerheid over je uitverkiezing:

  1. Als je probeert om er eerst zeker van te zijn dat je uitverkoren bent en daarna pas wilt geloven in de Heere Jezus, dan zul je geen zekerheid krijgen.
  2. Als je eerst wilt voelen of je uitverkoren bent en daarna pas wilt geloven in de Heere Jezus, dan zul je geen zekerheid krijgen.

Een voorbeeld: Napoleon

Napoleon hield eens op een berg een toespraak, zitttend op zijn paard. Terwijl hij de toespraak hield, werd zijn paard zo wild dat het niet meer te hanteren was. Uit angst wilde niemand helpen. Maar op een moment dat het paard weer begon te steigeren, sprong daar plotseling een gewone soldaat, zonder rang naar voren. Alle generaals en kapiteins bleven in rijen staan en niemand schoot te hulp, maar deze eenvoudige soldaat sprong voor het paard en waagde zijn leven voor Napoleon. Hij wist van te voren niet hoe dit af zou lopen. Toch greep hij het wilde dier bij de teugels en zorgde ervoor dat het weer rustig werd. Napoleon keek van zijn paard naar beneden in de richting van de soldaat en zei: ‘Dankjewel, kapitein!’ Vervolgens draaide de gewone soldaat zich om en ging bij de kapiteins staan. Hij geloofde wat Napoleon zei. Hij zei niet: ‘Ach, meneer Bonaparte, ik voel dat niet zo! Ik ben het niet waard!’ Nee, hij geloofde dat het waar was omdat Napoleon het zelf gezegd had. Alleen daarom.

Dit geldt ook voor jou: als jij persoonlijk in de Heere Jezus gelooft als jouw Redder, dan zegt Hij tegen jou: ‘Je zult eeuwig leven hebben.’ Dan mag je zeker weten dat je uitverkoren bent!


Om over na te denken
Lees Johannes 6:47. Geloof jij dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en vertrouw jij alleen op Hem? Mag jij zeker weten dat je uitverkoren bent en eeuwig leven hebt?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.