18. Ik heb het altijd anders geleerd, hoe weet ik nu wat waar is?

Misschien vind je het allemaal best verwarrend. Je hebt altijd iets geleerd over bepaalde dingen uit de Bijbel en dan hoor of lees je ineens iets anders. Hoe zit het nu precies? Wie heeft er nu gelijk en hoe kun je nu weten wat de waarheid is?

1. Wat God zegt, is altijd belangrijker dan wat mensen zeggen

Mensen kunnen allerlei dingen zeggen maar wat God zegt, is veel belangrijker. De Bijbel geeft daar een mooi voorbeeld van in het boek Handelingen. De Farizeeën en de Schriftgeleerden (de geestelijke leiders van die tijd) wilden de apostelen verbieden om nog langer over de Heere Jezus te preken, maar Petrus en de andere apostelen wisten dat het belangrijker was dat ze naar God zouden luisteren dan naar de Farizeeën. Ze zeiden:

  • Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen (Handelingen 5:29b).

2. Onderzoek de Bijbel om erachter te komen wat de waarheid is

Om te ontdekken wat God zegt, moet je wel in de Bijbel lezen. Gods Woord is namelijk de waarheid (Johannes 8:31,32). Daarom is het onderzoeken van de Bijbel ook zo belangrijk. Als Paulus preekte in de gemeente van Berea, dan luisterden de mensen niet alleen naar hem, maar zij onderzochten of het ook waar was wat Paulus zei (Handelingen 17:11). Het onderzoeken van de Bijbel gaat echter niet vanzelf. Je zult daar tijd voor vrij moeten maken. De Heere verlangt er ook naar dat je (in gebed) dagelijks contact met Hem hebt (Psalm 105:4). Soms wordt deze tijd ook wel ‘stille tijd’ genoemd omdat je in de stilte probeert te ontdekken wat de Heere God tot jou wil zeggen. Hieronder wat praktische tips voor het houden van 'stille tijd':

          Praktische tips voor het houden van ‘stille tijd’
          - Kies een vast tijdstip van de dag (bij voorkeur ‘s morgens).
          - Zet je mobiel en computer uit.
          - Lees een aantal verzen uit de Bijbel.
          - Bid of God je duidelijk wil maken wat het stukje uit de Bijbel voor jou betekent.
          - Houd een dagboekje bij de hand om dingen op te schrijven.
          - Dank God en bid o.a. voor dingen die je bezig houden.


Om over na te denken
Lees Johannes 5:39. Houd jij wel eens 'stille tijd'? En zo niet, zou je dat willen gaan doen?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.