16. Hoe word je volgens de Bijbel een kind van God?

Hoe wordt iemand een kind van God? Moet je daar iets heel bijzonders voor meemaken? Of moet je daar oud voor zijn? Nee, gelukkig niet, kijk maar:

  • Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven (Johannes 1:12).

Je wordt volgens deze tekst dus een kind van God als je de Heere Jezus aanneemt en in Zijn Naam gelooft. Maar wat betekent dat precies?

1. Wat betekent het om de Heere Jezus aan te nemen?

Het woord "aannemen" betekent niet "pakken" of "stelen", maar: iets in ontvangst nemen wat jou aangeboden wordt. Het is net als met een cadeau: iemand biedt jou iets aan en jij ontvangt het. God biedt echter geen cadeaus aan maar iets dat veel waardevoller is: Zijn eigen Zoon. Je kunt Hem afwijzen òf aannemen. De vraag is alleen: wil jij Hem ontvangen? Je kunt de Heere Jezus alleen ontvangen zoals Hij is. Dat betekent dat je Hem ontvangt als Redder (Hij vergeeft jouw zonden), maar ook als Koning (Hij is de baas over alles). Als je jouw leven vergelijkt met een huis vol kamers, dan betekent het dat de Heere Jezus de Eigenaar wordt van jouw (levens)huis. Hij krijgt de sleutels van alle kamers: de woonkamer, de hobbykamer, maar ook de slaapkamer. Op alle terreinen van je leven krijgt Hij het voor het zeggen: je denken, je tijd, je lichaam enz.

Het is belangrijk om te beseffen dat je alleen iets kunt ontvangen met lege handen. Je kunt niet een cadeau met je handen aannemen en tegelijk andere dingen vasthouden. Zo is het ook met de Heere Jezus. Als je Hem ontvangt, moet je alles van jezelf loslaten. Je zou ook kunnen zeggen: je moet jezelf overgeven aan Hem. Dat klinkt misschien eng, maar bedenk wel dat Hij de beste Persoon op de hele wereld is aan Wie jij jezelf kunt overgeven.
 

2. Wat betekent het om in de Naam van de Heere Jezus te geloven?

De naam Jezus betekent: Redder, Zaligmaker, Verlosser (Mattheüs 1:21). Geloof je dat de Heere Jezus de Zaligmaker, de beloofde Messias, de Zoon van God is?

Geloven in de Heere Jezus betekent: Hem vertrouwen. Je vertrouwt persoonlijk op dat wat:
1. Hij voor jou deed: Hij stierf voor jouw zonden aan het kruis.
2. Hij voor jou doet: Hij leidt jouw leven van dag tot dag.
3. Hij tegen jou zegt: alles wat in de Bijbel staat.


Om over na te denken
Lees Handelingen 16:30-33. Hoe werd de stokbewaarder een kind van God?

Mag jij door genade ook weten dat je een kind van God bent?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.