13. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren

In Mattheüs 22 staat de gelijkenis van de Koninklijke bruiloft. Aan het einde staat:

  • Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mattheüs 22:14).

Het eerste deel van de gelijkenis (vers 1-7)

Het eerste deel van de gelijkenis gaat over het Joodse volk in de tijd dat Jezus op aarde was. Velen van hen werden geroepen om de Heere Jezus te volgen, maar slechts een klein groepje geloofde in Hem. De meesten wilden Hem niet volgen.

Het tweede deel van de gelijkenis (vers 8-13)

Het tweede deel van de gelijkenis gaat over de heidenen. Zij werden ook geroepen door de boodschap van het Evangelie. Velen kwamen tot geloof (de bruiloftszaal was vol). Toch was er één persoon zonder bruiloftskleed, een huichelaar. Hij wilde het bruiloftskleed wat hem bij de ingang werd aangeboden niet aandoen. Hij wilde namelijk op zijn eigen voorwaarden komen en daarom werd hij buiten geworpen.

De Heere Jezus laat in deze gelijkenis zien dat een uitnodiging alleen niet genoeg is; je moet er wel wat mee doen! Het is net als met een bruiloft van nu. Als je een kaart voor een bruiloft krijgt en je hangt hem alleen op, maar je doet er verder niets mee, dan kom je nooit op de bruiloft. Zo is het ook met het komen tot de Heere Jezus. Hij nodigt jou uit om naar Hem toe te komen, maar als je niet komt of je komt alleen op jouw voorwaarden, dan is het je eigen schuld als je verloren gaat.

Degenen die wel naar de bruiloft kwamen en een bruiloftskleed aanhadden, worden hier "uitverkoren" genoemd. In vergelijking met degenen die niet gekomen zijn, zijn dit maar weinig mensen, maar als je kijkt hoeveel het er zijn, dan is het een schare die niemand tellen kan. Als jij in de Heere Jezus gelooft, dan hoor je erbij!

EXPERIMENT - Er was eens een experiment in Engeland. Een man deelde een paar uur lang A-4tjes uit. Op die blaadjes stond dat de mensen 5 Engelse pond zouden krijgen als ze dit papier zouden inleveren. De man had honderden blaadjes uitgedeeld en wat bleek: er kwamen slechts 10 mensen terug om het blaadje in te leveren en het geld in ontvangst te nemen.

Waarom kwamen er maar zo weinig mensen terug om het geld in ontvangst te nemen? Omdat de meeste mensen niet wilden lezen of niet wilden geloven wat er op het blaadje stond

 

Om over na te denken
Lees Openbaring 22:17. Wat wordt er gezegd tegen mensen die willen? Wil jij ook op Gods uitnodiging ingaan en tot Hem komen?
 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.