11. En als ik nu niet uitverkoren ben?

Misschien geloof je wel dat de Heere Jezus onze Zaligmaker wil zijn, maar toch komt steeds de gedachte bij je op: "En als ik nu niet uitverkoren ben, wat dan?"

Wat betekent de uitverkiezing niet?

Zie je het plaatje hiernaast? Je ziet een lopende band met daarop zwarte poppetjes. Deze lopende band brengt de poppetjes uiteindelijk in het vuur. Slechts één poppetje wordt net op tijd van de band geplukt door een hand van bovenaf. Zo zien sommige mensen de uitverkiezing. Volgens hen gaat bijna iedereen verloren, op een enkeling na, die God uitverkoren heeft en die Hij (soms op het laatste nippertje) redt van de eeuwige dood. Wat een vreselijk beeld van God is dit! Het lijkt dan net alsof God de meeste mensen naar de hel laat gaan en slechts een enkeling redt. Nergens in de Bijbel vind je dit beeld van God terug. Integendeel, God wil juist dat alle mensen zalig worden. Hij heeft er alles aan gedaan om ons te redden. Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat!

Wat betekent de uitverkiezing dan wel?

Als er in de Bijbel over uitverkiezing gesproken wordt, wat betekent dat dan wel?

  1. De uitverkiezing betekent dat God kiest voor ons, wij niet voor Hem.
  2. De uitverkiezing betekent dat eeuwige redding voor 100% zeker is.

Als er geen uitverkiezing was, werd niemand zalig. Niemand kiest namelijk uit zichzelf voor God. Maar omdat God ervoor gekozen heeft om mensen te redden, worden er mensen zalig. Daarom is hun redding voor 100% zeker. Dat is de troost van de uitverkiezing. Dat betekent ook dat alle eer aan God toekomt en niet aan ons.

De uitverkiezing is geen blokkade of muur waardoor je niet tot God kunt komen, maar een poort tot zaligheid. Het is alsof aan de voorzijde van deze poort staat: "Komt tot Mij." Als je door die poort gegaan bent, staat als het ware aan de achterzijde van die poort: "Ik heb je uitverkoren." We moeten niet met de uitverkiezing beginnen, maar als je achteraf terugkijkt, dan zie je dat je uitverkoren bent.


Om over na te denken
Lees Johannes Romeinen 5:8 en 1 Johannes 4:9. Geloof jij dat de Heere God er alles aan gedaan heeft om ons te redden?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.