12. Er staat toch: "Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat"?

Dit hoofdstuk gaat over een tekst die soms wordt gebruikt om te laten zien dat God sommige mensen van eeuwigheid verkiest en anderen van eeuwigheid verwerpt:

  • Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat (Romeinen 9:13).

Deze tekst gaat niet over de verkiezing tot zaligheid, maar over de verkiezing van Israël. God had Jakob uitgekozen als voorvader van het volk Israël. 

Ongeveer dezelfde tekst staat in Maleáchi 1:2b,3a:

  • Nochtans heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

Maar wat betekent het dat God Ezau heeft gehaat?

Vanuit de grondtekst kan haten twee dingen betekenen:
1. Iets of iemand op de tweede plaats zetten.
2.Een afkeer van iets of iemand hebben omdat daar een reden voor is.

1. Ezau werd door God op de tweede plaats gezet

Voordat Jakob en Ezau geboren werden, had God tegen hun moeder Rebekka gezegd: "De meerdere (Ezau) zal de mindere (Jakob) dienen." Terwijl Ezau de oudste was en recht had op het eerstgeboorterecht, ging dit naar Jakob, die de jongste was. God zette Ezau dus op de tweede plaats, na Jakob.Dit is de betekenis van "Ezau heb Ik gehaat" in Romeinen 9:13. Dezelfde betekenis zien we in Lukas 14:26. Jezus bedoelt in dit Bijbelvers niet dat jij jezelf en je familie moet haten, maar dat God de belangrijkste moet zijn in je leven en dat jij en je familie op de tweede plaats komen.

2. Ezau en zijn nakomelingen worden gehaat vanwege het kwaad dat zij deden

Ezau was onverschillig en hij vond aardse dingen belangrijker dan het dienen van God. Hij verkocht zijn eerstgeboorterecht en nam vrouwen die zijn ouders verdriet deden. Bovendien waren zijn nakomelingen (de Edomieten) zulke grote vijanden van het volk Israël dat ze de Israëlieten zelfs wilden vernietigen. God kijkt in het boek Maleáchi terug op al dat kwaad dat Ezau en zijn nakomelingen gedaan hebben en heeft  daarvan een afkeer. Daarom zegt Hij: "Ezau heb Ik gehaat." Maar let op! Dat zegt God pas ruim 1400 jaar nadat Ezau geleefd heeft, aan het einde van het Oude Testament en niet voordat Ezau geboren werd!

Wat betekent deze tekst niet?

Het gaat in deze tekst dus niet over de eeuwige bestemming van Jakob en Ezau. Er staat niet dat de Heere God Ezau heeft verworpen van voor de grondlegging van de wereld, zodat hij voorbestemd was om voor eeuwig verloren te gaan. Dat betekent ook dat jij niet hoeft te denken: "Misschien ben ik wel van eeuwigheid verworpen, net als Ezau.", want dat staat niet in deze tekst.


Om over na te denken
Lees Lukas 14:26. Wat betekent het woord "haat" in deze Bijbeltekst? Wie of wat staat in jouw leven op de eerste plaats?


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.