1. Ben ik wel uitverkoren?

 

Ben ik wel uitverkoren? Deze vraag stelt de Bijbel ons niet, daarom hoef je daarover niet na te denken. Toch kan het heel goed zo zijn dat deze vraag bij jou wel  leeft en dat je ook rondloopt met andere vragen, zoals:  "Wil God eigenlijk wel dat ik gered word?" Misschien ben je bang dat je voor eeuwig verloren zult gaan omdat je niet uitverkoren bent of denk je: "Ik ben zo bang om mezelf te bedriegen voor de eeuwigheid." je denkt misschien dat je moet wachten totdat God je bekeert of je denkt: Ik wil wel bekeerd worden, maar zou de Heere God dat wel willen?"

Weet je, er zijn duizenden jongeren van jouw leeftijd die precies dezelfde vragen hebben. Juist voor jullie is deze brochure geschreven, om te kijken wat de Bijbel zegt over de vraag: ben ik wel uitverkoren?

Je kunt dit boekje achter elkaar lezen, maar je kunt het ook als een dagboekje gebruiken. In elk hoofdstuk staan één of meerdere Bijbelteksten, een stukje uitleg en als afsluiting iets om over na te denken. Lees dit boekje biddend.

We hopen en bidden dat deze brochure voor jou tot zegen zal zijn!

Misschien heb je dit boekje gekregen maar worstel jij niet met de vraag of je wel uitverkoren bent. Of misschien heb je dit boekje al. Zou je dit boekje dan a.u.b. door willen geven aan iemand die wel iets aan dit boekje zou kunnen hebben? Alvast hartelijk bedankt hiervoor!

Gods zegen toegewenst!


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.