22. Tot slot

Deze brochure is niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maar met liefde en bewogenheid (2 Korinthe 5:14,20).

Alle Bijbelteksten in dit boekje zijn geciteerd uit de Statenvertaling.

In deze brochure staan voorbeelden uit het dagelijks leven en illustraties  om een en ander te verduidelijken. Deze voorbeelden kloppen soms niet op alle punten met de geestelijke betekenis ervan, maar we proberen hiermee bepaalde onderwerpen wat eenvoudiger uit te leggen.

Dit boekje mag vrij gekopieerd worden om door te geven aan anderen. De tekst van dit boekje kun je ook downloaden vanaf de website www.benikweluitverkoren.nl

Als je vragen hebt over de inhoud van deze brochure, dan kun je deze mailen naar: vragen@benikweluitverkoren.nl

Voor meer Bijbelstudie over het thema uitverkiezing kun je ook de uitgebreidere Bijbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?' lezen. Deze kun je downloaden vanaf de hierboven genoemde website. Hiervan zijn ook (gratis) brochures verkrijgbaar.

Vanaf deze website kun je de Bijbelstudie en de jongereneditie ook downloaden in diverse andere talen, o.a. de Engelstalige Bijbelstudie 'What if I am not chosen?' en de Engelstalige youth edition 'What if I'm not chosen?' met Bijbelteksten uit de King James Version.
 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.