21. Verantwoording

We hopen dat dit boekje een bemoediging mag zijn voor degenen die in wanhoop leven omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Ook hopen we dat deze brochure voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat God hen bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.

In deze brochure leggen we de nadruk op de verantwoordelijkheid die wij mensen hebben en die God bij ons neerlegt: "Bekeert u en gelooft het Evangelie" (Markus 1:15b).

Omdat de visie op de uitverkiezing vaak een hindernis is om tot de Heere Jezus te komen, willen we jou uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan onderzoeken wat hierover in de Bijbel staat. We hopen en bidden dat deze brochure daarbij voor jou tot zegen zal zijn en jou zal helpen om de waarheid van het Evangelie te ontdekken; “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:16).
 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.